Amb objecte de disposar d’un bon funcionament, l’assemblea de la plataforma ciutadana Guanyant Torrent aprovà la constitució de les següents comissions de treball, encarregades d’estudiar, informar i realitzar propostes d’actuació sobre els diversos temes relacionats:

Inclusió, equitat i igualtat

Inclusió i recursos socials, població migrant, diversitat, majors, menors i família, ètnia gitana, equitat i dona.

Educació i Cultura

Ciutat educadora, centres públics, concertats i privats d’ensenyameny, descentralització educativa, professionals de l’educació, entorns educatius, cultura popular, cultura musical, cultura artística, cultura plàstica, arts escèniques, arts plàstiques, biblioteques.

Finances, Hisenda i Fiscalitat

Modernització municipal, auditories financeres i de consum, contractes, organigrama municipal, finançament local, gestió d’ingressos i despesa.

Desenvolupament socioeconòmic i ocupació

Ocupació i treball, revitalització del teixit productiu, model comercial, entorn econòmic metropolità, plans, projectes i propostes dinamitzadores.

Comunicació i Gabinet de Premsa

Premsa, ràdio, televisió i xarxes socials de Guanyant Torrent.

Salut i Drets animals

Salut comunitària, promoció de la salut, prevenció, hàbits saludables, atenció integral, planejament sociosanitari, infraestructures sanitàries, drogodependència, salut pública i drets dels animals.

Patrimoni, Medi Ambient i Urbanisme.

Regeneració d’espais verds d ela ciutat i de les zones d’esplai urbanes, recuperació i protecció dels espais naturals existents al terme muncipal, el medi rural, control de l’ús de l’energia, control i gestió de residus, gestió de l’aigua, mobilitat, sostenibilitat, plans de barri.

Joventut i Participació

Espais públics juvenils, transport públic i joves, atur juvenil, intercanvis i cursos juvenils, campanyes, plans i projectes juvenils, intervenció ciutadana, models de participació, plans de millora d ela participació, Consell de la Joventut, Consell General de Ciutat.

Esport i Oci

Foment de l’esport, Fundació Esportiva Municipal, esport popular, instal·lacions esportives, instal·lacions recreatives, plans, propostes i noves zones d’oci.

Si vols participar en qualsevol d’elles només has d’adherirte a la Plataforma signant el manifest ací, i contactar amb la mateixa a través del correu: guanyant@guanyanttorrent.org