Per donar compliment amb la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la informació i de Comerç Electrònic, a continuació s’especifiquen les dades d’informació general sobre la titularitat d’aquesta Web:

Titular: GUANYANT TORRENT-ACORD CIUTADÀ
Contacte: guanyant@guanyanttorrent.org 
Dades registrals: La formació Guanyant Torrent-Acord Ciutadà (GT-AC), conforme al que establix  la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny del Règim Electoral General, consta inscrita amb data 17 d’abril de 2015. 

CIF: V98729999

L’usuari s’obliga a utilitzar la informació continguda en aquesta pàgina Web per les seves pròpies necessitats exclusivament i a no realitzar directa o indirectament cap tipus d’explotació comercial dels continguts i serveis als que tingui accés. L’usuari tindrà dret a l’accés lliure i gratuït de la informació pública recollida a la Web, no obstant el partit es reserva el dret a restringir l’accés a determinades seccions i serveis del Portal. Es intenció de GT-AC oferir en tot moment una informació veraç i actualitzada. No obstant, aquesta informació pot contenir incorreccions tipogràfiques o inclús tècniques i GT-AC no es responsabilitza de la idoneïtat de la informació continguda a la Web.
 
Els drets relatius a la propietat industrial e intel•lectual (com poden ser les marques, logotips, texts, fotografies, icones, imatges, etc., així como el disseny gràfic i demés elements de software continguts en la present pàgina Web), són propietat de GT-AC. Per tant, estan subjectes a drets de propietat intel•lectual i industrial protegits per la legislació espanyola e internacional. Sense la prèvia autorització escrita de GT-AC, no està permès utilitzar, reproduir, transmetre, manipular, així como qualsevol ús que excedeixi de la utilització necessària per la visita de la pàgina i l’ús dels serveis oferts. L’accés als serveis subministrats no suposa per part del partit renuncia, transmissió, ni cessió total o parcial dels drets derivats de la propietat intel•lectual i industrial, ni atribueix drets d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia i expressa autorització per escrit dels respectius titulars d’aquests drets, sens perjudici del dret de visualització i obtenció de còpia privada de seguretat d’aquests continguts, sempre que aquest dret s’exerciti segons els principis de bona fe i sempre que es mantingui inalterada la propietat intel•lectual i industrial del titular d’aquests drets, s’utilitzin sense fins comercials i exclusivament per informació personal de l’usuari. La responsabilitat derivada de l’ús de materials protegits pels drets de propietat intel•lectual i industrial continguts en aquesta pàgina correspondran exclusivament a l’usuari.