La informació rebuda per Guanyant Torrent-Acord Ciutadà (GT-AC endavant) a través de la present pàgina Web serà tractada amb la màxima reserva i confidencialitat. Als efectes del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, GT-AC  informa a l’usuari de que les dades personals que es puguin facilitar a través dels formularis Web són incorporades en el fitxer  web de la plataforma  titularitat de la pròpia entitat amb la finalitat d’atendre adequadament les sol•licituds dels usuaris. GT-AC podrà utilitzar les dades identificatives i de contacte dels usuaris per mantenir-los informats sobre les activitats del partit que puguin resultar del seu interès.

Per exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la Llei l’usuari pot dirigir-se per escrit a GT-AC, indicant Ref. Protecció de dades o bé, per correu electrònic a guanyant@guanyanttorrent.org , acreditant sempre degudament la seva identitat.

GT-AC declara i garanteix que manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals conforme al Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel que s’aprova el Reglament que desenvolupa la Llei Orgànica 15/199 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, que ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal us, alteració, accés no autoritzat i robo de les dades facilitades pels usuaris, sens perjudici d’informar que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. 

GT-AC no serà en cap cas responsable de l’ us de la Web Corporativa que realitzi l’usuari. L’ usuari s’abstindrà de portar a terme qualsevol conducta en l’ús de la Web corporativa o dels recursos posats a la seva disposició que vagi en contra dels drets de propietat intel•lectual o industrial de GT-AC o de tercers, que vulneri l’honor, la intimitat personal o familiar o la imatge a tercers, o que siguin il•lícits o vagin en contra de la moralitat i deixarà en tot cas indemne al partit davant de qualsevol reclamació, judicial o extrajudicial, que es presenti com a conseqüència d’aquest ús. L’usuari s’abstindrà de portar a terme per qualsevol mitjà la destrucció, alteració, inutilització o danys de les dades, programes o documents electrònics que pertanyin l partit, així com la introducció o difusió a la xarxa de programes, virus, applets, o qualsevol instrument físic o electrònic que causin qualsevol tipus d’alteració a la xarxa, en el sistema, o en els equips de tercers. 

La resolució de qualsevol controvèrsia o divergència relacionada amb aquesta Web es regirà per la legislació espanyola, i amb competència els Jutjats i Tribunals de València